Η ανακύκλωση αυτοκινήτων αφορά παλαιά αυτοκίνητα και ελαφρά φορτηγά, που οι ιδιοκτήτες τους έχουν αποφασίσει να μην χρησιμοποιήσουν ξανά και επιθυμούν να καταθέσουν μόνιμα τις πινακίδες τους, ώστε να μην επιβαρύνονται άλλο πλέον με τα διάφορα κόστη χρήσης (τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια κλπ.)
Απόσυρση 2014
Απόσυρση 2014
Προϋποθέσεις & Διαδικασία
Αφορά οχήματα με ηµεροµηνία πρώτης άδειας που διαθέτουν όλα τα µηχανικά τους µέρη και τα µέρη του αµαξώµατος. Πρέπει να έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας του 2011 και προηγουµένων ετών.
Ανακύκλωση φορτηγών
Ανακύκλωση φορτηγών
Ιδιωτών & Εταιρικά
Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία η διαδικασία που ακολουθείται για τα Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα ισχύει και για τα Ι.Χ. φορτηγά αυτοκίνητα (με βάρος έως 3,5 τόνους).
Οφέλη
Οφέλη
Οικονομικά, περιβαλλοντικά
Απαλλαγή από περιττά έξοδα, απομάκρυνση επικίνδυνων υλικών, αισθητική αναβάθμιση του τοπίου, πρώτες ύλες για τη βιομηχανία, αποδέσμευση θέσεων στάθμευσης.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗ